Wat is ZOWP?

ZOWP staat voor Zeeuws Offshore Wind Project. Het project wordt getrokken door een zestal Zeeuwse partijen. Gezamenlijk willen zij in een consortium werken aan het ontwikkelen en bouwen van een offshore windturbinepark in het windgebied voor de Zeeuwse kust. Het plan om het windpark te realiseren verkeert in een vergevorderd stadium. We werken aan de voorbereiden van de vergunningaanvraag.

Een uniek gezelschap...

Het samenwerkingsverband bestaat uit: DELTA als energieleverancier, Heerema als Zeeuwse bouwer van offshore constructies, Verbrugge met logistieke expertise en Zeeuwind en ZMf voor draagvlak naar de burger en achterban.

Initiatief ZMf

De ZMf staat voor een gezonde Zeeuwse en klimaatneutrale toekomst. In die toekomst kan duurzame energie natuurlijk niet ontbreken. Maar zo'n toekomstbeeld komt niet vanzelf aanwaaien en vraagt actie en investeringen. Daarom heeft de ZMf initiatief voor dit consortium genomen. En zo is het ZOWP geboren.

Windpark in de Noordzee

Het windpark dat ZOWP wil gaan ontwikkelen, komt in de Noordzee. De windturbines worden, buiten zichtveld, voor de Zeeuwse kust geplaatst.

Contact

Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de ZMf, dit kan per e-mail: info@zmf.nl of bel naar 0118-654180 en vraag naar Lineke Keizer.

Samenwerkingsverband

Delta H-fabrication  Verbrugge Terminals Zeeuwind ZMF

Ontwerp & realisatie: Nilsson